HeartSoulutions' Mystery School

DESTINATION U
2023

je kunt je vanaf NU inschrijven


pic door Achintya Devi of Goddess Rising in Scotland (Skye) ~ editing: Ariëtte Love


Mystery School (*) DESTINATION U is een groepstraject speciaal voor hedendaagse Mystici;

Gidsen, Pioniers en Wegwijzers in deze Nieuwe Tijd.


DESTINATION U is erop gericht het beste uit jouZelf naar boven te halen,

zodat je staat als een huis (Tempel) en straalt als nooit tevoren.

Opdat je weet wie je bent, je gaven en talenten onder het stof vandaan komen en je deze 'ownt',

oftewel er eigenaarschap over neemt en ze inzet voor het Hoogste Goed van alles en iedereen overAL.


pic door Rob in het Veld-Loeffen bij La Fontaine des Amours, Katharenland


INHOUD:

INSPIRATIE VIDEO

DESTINATION U

MYSTICI SJAMANEN PIONIERS

TEMPEL BIJEENKOMSTEN

ZIELSVERWANTEN

DATA 2023

MYSTERY SCHOOL

ARIËTTE & MYSTERY SCHOOLS

INVESTERING


MELD JE HIER AAN

(=AANBETALING)


INSPIRATIE VIDEO


DESTINATION U

pic door Rob in het Veld op Sal ~ editing: Ariëtte Love

MYSTICI SJAMANEN PIONIERS…

Voel jij dat er in jou een Mystica of Mysticus zit, een Sjamaan, Gids, Pionier, Wegwijzer, Leider van de Nieuwe Real-i-Tijd? Dat je geïncarneerd met een grote wens: dat we leven in Liefde & Vrijheid, dat we Zijn in Waarheid, geleid door de onuitputtelijke Bron der Bestaan… Zo een bijdrage leverend aan het diep doen wortelen van de Goddelijke Krystallijne Aarde.


Het Mysterie des Levens.

pic door Rob in het Veld in Saint Salvayre, Katharenland

TEMPEL BIJEENKOMSTEN

Gedurende 7 weekenden, vanaf vrijdag (17 uur) tot en met zondag (16 uur), komen we als groep samen in een prachtig gebouw dat wij voor de gelegenheid zullen gebruiken als Moderne Tempel. Het is gecreëerd volgens de principes van Feng Shui. Een bouwmethode die erin ondersteunt om energie optimaal te laten stromen en om aanwezigen zo goed mogelijk bij te staan in hun processen. Alles wat we nodig hebben is er aanwezig, inclusief slaapplekken en een heerlijke grote groene tuin in landelijk gebied, met diverse stilte- en contemplatieplekjes.

Tijdens de weekenden zijn zowel de individuele - als de groepsprocessen van wezenlijk belang

in ieders ont-wikkelingsproces.

Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten en aanboren van veiligheid; een basisvoorwaarde om je open te stellen en om optimaal te kunnen leren.

Verder komen o.a. thema’s aan bod als Vertrouwen, je LevensMissie, jouw rol / taak, Eigenaarschap, hoe je op een Nieuwe TijdsWijze om kunt gaan met obstructies en uitdagingen, je vrijuit uiten, lichttaal/zieletaal, DNA activaties, energie, transmissies, ceremonies en rituelen, meditaties, quantum methodes, Divine Feminine & Divine Masculine & Divine reUnion, multidimensionaliteit (o.a. afstemmen op andere dimensies, rijken, sterrenafkomst), intuïtie, healing, leven en werken met Hart & Ziel, Krystal Licht Codes, de impact van (jouw) Sound en het ontsluiten en ervaren van de vrijheid van jouw Geluid en vibraties, lichaamsbewustzijn, dansen, bewegen, de elementen, verbinden, en meer… veel meer.

Dit gebeurt niet alleen tijdens de weekenden zelf, maar ook tussendoor word je aandacht erbij gehouden middels de vele oefeningen en suggesties die je aangereikt krijgt.

Je krijgt toegang tot een Schat aan WaardeVolle tools en hulpmiddelen. 

Er is een ‘programma’ (een woord dat wat dubieus kan voelen in huidige tijd, omdat we juist gericht zijn op het deprogrammeren en de-installeren van de opgelegde matrix-gebaseerde programma’s) wat nog meer in detail bekend gemaakt wordt voor de deelnemers.

Wat belangrijk is om te beseffen is dat het tot mijn Missie behoort de Divine Feminine waarden in ere te helpen herstellen. Dit betekent o.a. dat er meer dan voldoende ruimte dient te zijn voor Holy Flow; aansluiting bij hetgeen op een bepaald moment gebeurt kan van groter belang zijn dan het ‘klakkeloos opvolgen van het programma, omdat er nou eenmaal een programma is’.

Ook doet het ertoe te weten dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. En dat naast het voelen van de JA, het aan de dag leggen van commitment belangrijk is om het jeZelf te gunnen ‘het onderste uit de kan’ te halen.

MELD JE HIER AAN

(=AANBETALING)

pic door Ariëtte Love

ZIELSVERWANTEN

Deelnemers blijken elkaar vaak al (levens)lang te kennen.

Deze zielsherkenning is voor menigeen een verademing waar men onbewust naar snakte.

Velen zijn immers de Pioniers in huidige tijd, waardoor je automatisch behoort tot een minderheid.

Vertoeven met een groep Zielsverwanten is als je onderdompelen in een 'Healing Bath',

waarin alles heerlijk van je af kan stromen.

Maar ook is het fijn om samen op te trekken in deze Mystieke Reis,

elkaar te spiegelen en tot steun te kunnen zijn.

Voorheen is in groepen als deze meer dan eens gebleken dat er dierbare vriendschappen ontstaan.


pic door Rob in het Veld ~ Light Language and editing by Ariëtte Love

MYSTERY SCHOOL DESTINATION U

IEDER EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND

N.B.:

Het weekend start om 17.00 uur op vrijdag en eindigt zondags om 16.00 uur,

in Meterik

vrijdag 31 maart tot zondag 2 april 2023

vrijdag 5 tot zondag 7 Mei 2023

vrijdag 2 tot zondag 4 juni 2023

vrijdag 30 juni tot zondag 2 juli 2023

zomervakantie

vrijdag 1 tot zondag 3 September 2023

vrijdag 6 tot zondag 8 oktober 2023

vrijdag 3 tot zondag 5 November 2023

MELD JE HIER AAN

(=AANBETALING)

(voertaal: Nederlands en Lichttaal ;-)


pic door Achintya Devi in Schotland (Mull)

MYSTERY SCHOOL

Al eeuwenlang, millennia lang, zijn er zielen op aarde die zich ertoe geroepen voelen (en wiens taak het is) zich met name bezig te houden met het Grootse Mysterie dat Leven heet (God-IN, De Bron, Liefde, het Universum). Mensen die ernaar hunkeren de mysteriën des levens ten diepste te ontmoeten en doorgronden.

Zij (Wij) worden wel aangeduid als ‘Zoekers’.

Mystici is echter in veel gevallen een meer passende term.

De Kennis der Mysterie scholen en waar zij hun Wijsheid uit putten is nooit verloren gegaan. Het is AL-om-tegenwoordig.

Wat nodig is is dat we een brug crëeren tussen dat wat AL-tijd was-is-en-zal-Zijn, en ons huidige fysieke aardse bestaan. Hoe we dit Veld van ‘Eeuwigbewaarde Kennis’ noemen doet er niet zozeer toe…

Veeleer doet het ertoe dat ‘ergens’ in onze multidimensionale werkelijkheid (REAL-i-Tijd) dit allemaal voorradig is. En dat het verkrijgen van toegang ertoe dus mogelijk is.

Sterker nog, dat ‘Het Veld’ ons warm verwelkomt om vrijelijk af te stemmen op en te delen vanuit diens Overvloedige Rijk.

We Zijn immers ALL-Eén.

Ooit werden wij geschoold in ‘Mystery Schools’, waar we jarenlang trainingen ondergingen. Mystici reisden naar heinde en verre om in de leer te gaan bij ‘Elders’, kruidenvrouwen, druïden, hogepriesteressen of -priesters, yogi’s, etc. In vrijwel alle oude beschavingen heeft dit bestaan.

Deels ging het om leringen in de zin van mondelinge overleveringen. Deels om actieve initiaties en directe activaties. Deels kon transmissie plaatsvinden middels bestudering van oude geschriften. Veel oude geschriften zijn echter vernield (denk aan de bibliotheek van Alexandrië) en voor altijd verloren gegaan. Dat wil zeggen, verloren gegaan voor onze fysieke ogen en breinen. Immers: in - en via - ons DNA ligt alle Kennis en Wijsheid erop te wachten herontdekt en ontgonnen te worden…

pic door Achintya Devi in Schotland (Staffa)

Hoe doe je dat, hier en nu?

In huidige tijd ziet het leven van een mystica of mysticus er in het dagelijkse leven totaal anders uit dan in tijden van weleer. De meesten van ons besluiten niet meer in kloosters te gaan wonen, een celibatair leven te leiden, ons terug te trekken hoog in de bergen en in stilte mediterend ons leven door te brengen.

Deze tijd vraagt veeleer van velen om zichZelf te ontdekken en te Zijn terwijl we ‘middenin het leven staan’ en ons bewegen ‘in de chaos’ en ‘in de oude wereld’.

Hoe doe je dat, Hier en Nu?

Hoe combineer je je diepe verlangen naar mystieke ervaringen, naar het leven en uitdragen van je ZielsMissie bijvoorbeeld met een gezin, of een baan ‘onder een baas’?

Kan dat wel?

En – zo benadrukt wellicht een kritische stem die zich van binnen laat gelden - wie ben jij überhaupt dat je meent jezelf te kunnen rekenen tot een dergelijke Groep der Wijzen?

Dit en meer gaan we ont-dekken, in deze gezamenlijke Reis die ieder individu aanvangt:

Wie ben jij überhaupt is namelijk, vanuit Zielsaspect, een prachtige vraag die er heel erg toe doet. Wat is jouw Destination?

Hoe kan jij jeZelf Zijn? Wat kom je daarin tegen? Daar waar jij blinde vlekken hebt kun je de verlichtende steun ontvangen van je zusters en broeders op dit Pad.

Wat van jou wenst gezien en geliefd te worden?


MELD JE HIER AAN

(=AANBETALING)

pic door Hassan Haggag in Karnak, Egypte

ARIËTTE & MYSTERY SCHOOLS

In mij zijn gedurende dit leven veel oude herinneringen aan andere levens meer en meer gaan herleven. Ik herinner me met name vele levens als priesteres en hogepriesteres, maar ook als stamoudste, Crone, kruidenvrouw, Wijze... Ik weet dat ik ooit, een sacred ‘vow’, een heilige gelofte afgelegd heb, die behelst dat ik één van de Guardians, de Keepers of the Eternal Divine Feminine Flame ben. Ik herinner me al van kinds af aan matriarchale samenlevingen waar ik onderdeel van uitmaakte. Ik ken die vrede nog. De saamhorigheid. De Liefde. De steun en veiligheid. Vanwege die herinneringen is het bijvoorbeeld voor mij altijd een vanzelfsprekendheid geweest dat mijn dochters mijn achternaam zouden krijgen. Ik kon me gewoon niks anders voorstellen. (Waarmee ik niets zeg over de keuzes van anderen. Het geeft gewoonweg aan wat voor mij altijd normaal is geweest). Ik herinner me menig ‘Star-lineage’ waar ik vandaan kom. Gedurende jaren kreeg ik (meestal nachtelijke) ‘bezoeken’ en werd getraind om mijn multidimensionale DNA te laten ontwaken en me ook daarvan meer en meer weer eigen te maken.

Binnen de meeste Mystery Schools (en vele SamenLevingen) waar ik ooit onderdeel van uitmaakte was het een vanzelfsprekendheid dat het Vrouwelijke Godsprincipe ruimte had. Er hoefde niets op- of terug geëist te worden. We vereerden De Godin in al Haar Grootsheid en Hoedanigheden. Innig verbonden voelden we ons met Moeder Aarde, de Natuur, de Kosmos, met de Oersprong van het Bestaan. Zeer bewust van de verbinding van alles met alles, dus ook van onszelf met alles en iedereen. Quantum Fysica bestond nog niet zoals het nu bestaat, maar we leefden wel volgens datgene wat de wetenschap nu ontdekt, omdat we Wisten.

Zeer bewust waren we van de rijkelijke overvloed die ons ten deel viel hier op aarde; dankbaar voor de Natuur die letterlijk voor alles zorgt, zodat wij - en al het leven hier - kunnen gedijen. Zeer bewust van dat dit enkel kon voortduren als we de energie van wederkerigheid zouden blijven eren. Bij voorkeur altijd iets meer teruggevend dan we ontvangen hadden. Het bidden en de ceremonies, danken voor alles wat ons ten deel viel waren een vanzelfsprekenheid.

Zeer bewust van dat wij deel zijn van die natuur en die dienen te eren in plaats van deze te beteugelen en al helemaal niet erboven te gaan staan zoals in de afgelopen eeuwen is ontstaan. Dat wij onze eigen natuur net zo dienden te erkennen, eren en volgen. Maanstonden (menstruaties) hadden nog een heilige plek.

Zeer bewust van de onstoffelijke wereld. De multidimensionaliteit van het Leven. Dat iets als ‘geesten’ heden ten dage valt onder het kopje verzinsels is te bizar voor woorden voor wie in connectie is met de ons omringende ‘veelgelaagde’ werkelijkheid en met diens Ware Zijn.

We eerden de windrichtingen en elementen. We cultiveerden onze gaven en talenten. Niet voor ons eigen gewin. Maar omdat we beseften dat deze Gaven ons waren geGeven om (door) te Geven.

Zeer bewust waren we van het belang van ons Hart als Centrum, van onze intuïtie als raadgever, van ons Licht - ons Kosmisch Licht – dat een Krachtveld creëerde én van onze ratio (intellect, ratio, verstand) als belangrijke ondersteuner. Ergens in de tijd is dit

omgedraaid, en is het intellect gezet boven Hart en intuïtie, waarmee we ook verder afgeraakt zijn van onze Oorsprong. De Harmonie sloeg om in algehele disbalans; zo zichtbaar nu buiten ons, in de wereld en pijnlijk voelbaar in onze binnenwereld. Niet voor niets lopen zovelen tegenwoordig met hun Ziel onder de arm en zoeken zogenaamde voldoening en bevestiging buiten zichZelf (tv, drugs, nieuws, alcohol, roken, etc.).

Zeer bewust waren we van het feit dat Het Leven zelf (God~in, de Bron, Oorspronkelijke Creatie) in Essentie Perfect is en dat hetgeen geschiedt vóór ons is.

Veel hiervan herinner ik me. Ik ga ervan uit dat er nog heel veel meer onontgonnen is en dus te ont-dekken is. Ik houd er gelukkig van om leren en me te ont-wikkelen. Mijn Pad zal ik dan Trouw, vol Devotie en vol Vertrouwen blijf lopen. Daar staat Destination U mij betreft voor.

Mijn spiritual lineage is diep verbonden met de ‘lineage of The Rose’. Magdalena. Isis. Sophia Wisdom. ‘Teachings’ zijn dan ook voor een groot deel hierop geënt.

Ik werk al vele jaren met de Kracht van de Sleutel des Levens, ofwel de Ankh, en met de Djed. Tevens word ik, tijdens mijn werk, innersteund door vele kristallen helpers in de vorm van kristallen, (kristallen) klankschalen en stemvorken, kristallen harp, koshi’s, sansula, hapi drum, ocean drum, etc.


'Ga je AAN' als je dit leest?

Je bent niet de enige!

Het is dan ook goed om er rekening mee te houden dat er maar

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in deze jaartraining.


INVESTERING (**)

DEZE TRAINING IS INCLUSIEF:
21 dagen opleiding met bijbehorende overnachtingen (je mag ook met 'n eigen camper of tentje komen)
Ieder weekend volledig verzorgd: ontbijt, lunch, diner, versnaperingen, water, koffie en thee.
Lesmateriaal in de vorm van vele oefeningen (individueel, in twee- en in drietallen, online en live) en video’s, zelfreflecties. Deze ontvang en maak je - in de online omgeving - tussen alle bijeenkomsten door.
Certificaat.

Dit jaar kunnen we deze gehele opleiding nog aanbieden voor in totaal €4888 

JAAR-abonnees van De Krachtplek of Field of Love krijgen een fikse korting en betalen totaal €4688 

MAAND-abonnees van De Krachtplek of Field of Love krijgen ook 'n mooie korting en betalen totaal €4844 

N.B.:

Cash betalen behoort tot de mogelijkheden. Neem contact op als je dit voor ogen hebt. Stuur een mail met je vraag helder verwoord, je naam en je telefoonnummer naar info@heartsoulutions.com

We nemen dan z.s.m. contact met je op.

Jij kiest of je in 1 keer betaalt of in 4 termijnen.

Aanmelden doe je door

HIER

de aanbetaling van €555 te doen via de webshop.

Na aanmelding ontvang je een email met overige info. Er bestaat de mogelijkheid om het resterende bedrag in termijnen te betalen.

Check je spam inbox als je niets ontvangen zou hebben.

TIP:

Voeg info@heartsoulutions toe aan je digitale adressenboek

zodat de kans kleiner is dat mailtjes van ons in de spam inbox terecht komen.


(*) De naam doet vermoeden dat het om een Engelstalige opleiding gaat. Niets is minder waar. De voertaal in deze Mystery School is vnl. Nederlands, hier en daar doorspekt met Sterren-, Ziele- ofwel Lichttaal.

(**) alle bedragen hier genoemd zijn inclusief btw, tenzij we anders zijn overeen gekomen.


pic van glas in lood raam met Yeshua en zwangere Maria Magdalena door Achintya Devi in Church of Kilchoan, Isle of Mull, Schotland


AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN (***)

Algemene voorwaarden ‘Mystery School Destination U’

1. Ariëtte / HeartSoulutions kan nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die ontstaan tijdens deelname. Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen etc.

3. Ariëtte / HeartSoulutions heeft het recht de Mystery School te annuleren of de locatie aan te passen (binnen hetzelfde land) indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van haar of andere overmacht. In geval van annulering door ons heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemers hebben geen recht op andere compensatie of schadevergoeding.

4. Ariëtte / HeartSoulutions heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, mensen deelname te ontzeggen. Indien een bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal dat bedrag door ons worden teruggestort.

 5. Overweeg een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval je onverhoopt niet kunt deelnemen.

6. Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

 Met de aanbetaling (****) bevestig je jouw plek in de Mystery School.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang ontvangen te zijn m.u.v. individuele andere afspraken.

7. Annuleringsvoorwaarden.

Voor onvoldoende, onjuiste en/of late betaling hebben wij het recht om je deelname zonder terugbetaling te annuleren.

In geval van annulering door de deelnemer zal niets worden teruggestort vanwege ons advies een annuleringsverzekering af te sluiten.

(***zie voor overige algemene voorwaarden website www.HeartSoulutions.com)

(****waarvan €111 niet-restitueerbaar tot 31-12-2022, €333 tot 31-1-2023 en niets restitueerbaar is vanaf 1-2-2023).


P.S.: 

Dit betreft een jaartraject, wat inhoudt dat je een heel jaar lang toegang hebt tot alle online info vanaf de start van Mystery School Destination U

aanmelden Inspiratie brief

Op de hoogte blijven van mijn laatste nieuws, blogs, video's en reizen?

Meld je aan via de knop: