Spiritual Mentorship part 2HET VERVOLG OP BLOG 1 OVER SPIRITUAL MENTORSHIP:


Even tussen de sessies van vandaag door alvast een reactie, of misschien een verheldering vanuit mij. (Een lang schrijven, omdat ik het echt graag zo helder mogelijk over wil brengen en er geen misverstanden over wil laten bestaan).

Ik heb heel erg veel reacties gehad. Kennelijk is er behoefte aan Groei, aan Ont-Wikkeling!! Hoe mooi. Het voelt als een volgende stap voor bepaalde zielen, een volgende stap die we mogen nemen, een volgende stap voor mijZelf ook.

Mijn voornemen was en is echt om de basisgroep klein en intiem te houden. Ik wil de diepte én de hoogte in kunnen.

Afpellen.

Ont-Wikkelen (=wikkels afhalen) en uitkomen bij de Stralende Kern.

Het wordt een soort ‘Modern Mysterieschool’ voor ‘Modern Day Mystics’.

Dat is wat ik tot nu toe weet… het zal zich verder gaan vormen de komende tijd.CO-CREATIE

Verder wil ik bij deze het woord CO-CREATIE zoals IK dat zie toelichten omdat ik erachter kom dat ik daar een andere betekenis aan geef dan bepaalde anderen kennelijk doen en (b)lijken te verwachten.

Met Co-Creatie doel ik op hoe deze ‘Spiritual Mentoring’ of ‘Opleiding’ (nee geen standaard schoolidee, maar school zoals ik hierboven schreef; Mysterie School dus) inhoud krijgt… dat dat zo nauw mogelijk aansluit bij degenen die deelnemen, bij HUN trede op HUN ladder van ZelfRealisatie zeg maar. (Ook het woord ZelfRealisatie zoals ik dat zie behoeft misschien eens toelichting maar dat komt evt. nog).

Tevens zal ik (vnl.) degene zijn die het in vorm giet, die het organiseert (of dat nou om ruimtes gaat, om vervoer, om materiaal of wat dan ook) en dus ook degene die geld vraagt voor de diensten.

Bij Co-Creatie denken velen dat er geen geld/financiële bijdrage aan te pas zou mogen komen, want het wordt tenslotte door allen gecreëerd.

Zeker ook deze opvatting – in mijn ogen MISvatting – in de ogen van velen in de spiritual community wil ik absoluut aan bod laten komen tijdens de Spiritual Mentoring. Bij deze benoem ik dat meteen. Mocht je er wars van zijn / blijven of voelen dat geld vies is , niet strookt met jouw opvattingen en zeker niet kan als het gaat om spiritualiteit dan ken je bij deze meteen mijn standpunt.

Ik licht het hieronder toe vanuit mijn visie en ervaring…

Lange tijd dacht ik zelf op die manier… Ik dacht dat het niet met elkaar strookte – geld en spiritualiteit – dat het niet samen kón gaan…

Ondertussen voelde ik een diep verlangen om mijn Droom, mijn Missie te realiseren…  

MAAR wórstelde ik al jarenlang om mijn Droom te verwezenlijken…

Ik had te maken met behoorlijk wat wanbetalers die me echt heel veel geld verschuldigd waren.

Ik worstelde ermee dat ik heel veel tijd stak in mensen, veel gratis sessies gaf en dat er veel en veel te weinig tegenover stond maar dat ik ondertussen wel minder tijd had voor de andere dingen die belangrijk waren…ik kwam bijvoorbeeld niet toe aan schoonmaken, aan voldoende gezond koken, aan ontspanning, etc.

Het raakte almaar meer uit balans. Sommige dingen moest ik zelf gaan inkopen om te kunnen blijven doen wat ik (vaak dus gratis of voor veel te weinig geld) deed… dus ik werd zelfs armer van mijn diensten leveren op deze manier… ik moest er een baantje bij zoeken… er bleef dus steeds MINDER tijd over voor de praktijk maar ook voor de Stilte in meZelf (die broodnodig is om dit soort werk te kunnen blijven doen en me te blijven Ont-Wikkelen)… er dreigde zelfs weer een burn-out.

Dat was (pas) het moment dat ik wezenlijke verandering kon doorvoeren en hele belangrijke inzichten kreeg.


GELDZAKEN

Ik realiseerde me dat ik het zelf NUL probleem vind om te betalen voor diensten / hulp die ik afneem, bijv. voor spiritual mentoring die ik kreeg. Waarom niet? Omdat zij en hun diensten het absoluut waard zijn (anders schakelde ik hun hulp niet in), ik weet dat zij geïnvesteerd hebben in zichzelf om te komen waar ze zijn én omdat ze het werk wat ze doen alleen maar kunnen blijven doen als ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De tijd die ze in mij (en anderen) steken kunnen ze geen ander werk uitoefenen, bijv. geld verdienen in een fabriek of als oppas, als leerkracht of wat dan ook… DIT is tenslotte hun WERK! EN HUN MISSIE, hun LEVENSDOEL.
Hoe zou ik daar wél de vruchten van willen plukken terwijl ik er niét aan zou bijdragen het mogelijk te maken dat er nieuwe vruchten zouden kunnen blijven groeien… dat zou ROOFBOUW zijn.
Ik zag zelfs dat we niet alleen vaak zo met elkaar omgaan, maar dat dat ook is hoe we met de Aarde omgaan… leegplukken… wel gebruiken van Haar, maar niets of te weinig er tegenover stellen. En zo creëren we Onbalans. 

Daar zat bij mij nog iets op dat moment... een blokkade… Ik liet die roofbouw nl. wél op mezelf plegen. Ik liet mezelf leegplukken met als gevaar dat ik niks meer te geven had (Ik overwoog zelfs te stoppen met de praktijk om die reden). Ik mocht gaan ontdekken wat me tegenhield en OOK volledig in mijn kracht gaan staan als het hierom ging.

Ik kan je in alle eerlijkheid vertellen dat mijn Lichtwerk vanaf toen vele malen aan Kracht en effectiviteit gewonnen heeft. Een ware verdiepingsslag gemaakt heeft. Ik STA sindsdien.
Het ‘Lichtwerk’ wat ik doe is belangrijk voor bepaalde zielen die nu op aarde rondlopen. Dat is geen arrogantie, dat is ervan bewust zijn wat mijn rol is. Precies DAT is wat ik ook aan wil boren in degenen die dit proces met me aangaan. EN wat daarbij hoort is dat SPIRITUALITEIT en OVERVLOED Júíst samengaan!!! 
Een OMDENKEN voor sommigen wellicht.
En waarom zeg ik dit? Omdat juist DAT de Vrijheid oplevert om Hier op Aarde onze Rol te vervullen precies zoals we bedoeld zijn dat te doen  En is DAT tenslotte niet wat je Droom is? Wat je Ziel verlangt?

Dit besef ik me nu ten volle en ik ‘own’ het.  

Geeft iemand aan mij niet te kunnen betalen? Prima. Ik zie dat als een visie van iemand op dat moment. Niet meer en niet minder. Een visie die ik zelf ook ooit had. Het wil voor mij niet zeggen dat ik mee moet gaan in die visie, iemand zielig hoef te vinden of dat ik ‘dat probleem’ hoef op te lossen. Ik hoor het aan en snap het. Niet omdat het wáár zou zijn, maar omdat ik het herken van hoe ik zelf lange tijd dacht.

Ik vraag geen exorbitant hoge bedragen, terwijl - ook weer heel eerlijk en zonder arrogantie - als ik zie HOE GROOT de transformaties doorgaans zijn dat MEER waard is dan welke vakantie of tv of gsm of nieuwe fiets dan ook waar mensen doorgaans vrij gemakkelijk geld aan lijken te besteden.  

De vraag voor mij tegenwoordig is dan ook: Wat vind jijzelf en je Ont-Wikkeling waard op dit moment? ‘Kan’ je het nu nog niet betalen? Dan ben je van Harte welkom op het moment dat je gespaard hebt (sparen voor jouw traject geeft vaak ook nog eens extra voldoening en je wilt er dan extra veel uithalen dus hoe mooi is dat?!!) of dat je het jeZelf intrinsiek wel waard vindt OF dat je eraan toe bent het proces aan te gaan om te ontdekken wat het in jou is dat je nog tegenhoudt om in overvloed te leven. (Overvloed zoals ik dat vertaal = je Leven vorm kunnen geven op jouw unieke manier zodat je je Droom op aarde leeft, je Missie neerzet en je Harte- en Zielewensen vervult… ).

GELD is voor mij niet meer maar ook niet minder dan een ruil- én hulpmiddel en een vorm van energie. 
Ik steek mijn tijd in mensen. Mijn kennis. Mijn devotie. Daar staat dan toevallig geld tegenover.

Als geld mag stromen in jouw leven (maar met name in jouw bewustzijn) dan zal je gaan merken (!) dat het ook naar jou toestroomt! Dat is ABSOLUUT MIJN ervaring dankzij mijn lessen hierin en de ervaring van ook anderen op dit Pad zo weet ik EN hierdoor kan ik nu nog beter mijn Missie vormgeven en mijn Hart volgen. Dat gun ik andere Lichtwerkers ook!!!

Ik vermoed dat niet iedereen meer enthousiast is als ze dit lezen. Omdat het niet strookt met hun verwachting van een Co-Creatie. Er worden vaak graag Gratis vruchten ‘geplukt’.  

En dat is ieders goed recht.

Ik sta tegenwoordig een eerlijke ruil voor. En dat is wat ik degenen die deelnemen ook wil leren ontdekken en ‘own-en’ dat ZIJ dat mogen (persoonlijk denk ik nu MOETEN) doen voor hun diensten. Alhoewel dit ZEKER NIET het enige is wat aan bod komt. De Focus ligt op wat JIJ mag ONT-Wikkelen om te STAAN, en dat is voor iedereen anders (want sommigen hebben geen blokkade of beperkende overtuigingen als het gaat om overvloed / geld verdienen).


VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN

Het diep transformerende en bekrachtigende proces dat plaatsvindt tijdens het Spiritual Mentorship programma wil ik aangaan met diegenen die er klaar voor zijn de VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID te nemen voor HUN Leven én voor het VORMGEVEN van hun MISSIE.

Nogmaals, in deze huidige wereld is geld simpelweg een hulpmiddel om ergens VORM aan te geven. Ik eer het in die zin tegenwoordig dan ook net zo goed als de andere hulpmiddelen die ik gebruik om mijn Missie neer te zetten.

Mocht je ook nu nog de JA voelen, laat het me alsjeblieft weten. Als je dit stuk goed hebt gelezen en mijn prijzen tot nu toe kent kan je weten dat ik nog steeds geen exorbitant hoge bedragen vraag.  Slechts een vergoeding die in verhouding is met wat je ontvangt.

Ik eer meZelf, mijn tijd, mijn pad, het geld (en tijd en energie) dat ik erin gestoken heb om te komen waar ik nu ben en bovenal mijn MISSIE…
En net zo goed EER ik jou. Jouw keuzes. Waar jij staat op dit moment op jouw pad, jouw ladder.
Ik eer jouw passie, jouw Missie en als je besluit te kiezen voor deze Spiritual Mentoring zal je het eren daarvan merken doordat ik mijn VOLLE OPRECHTE AANDACHT zal geven.
En Liefde.
En motivatie.
En ondersteuning.
En, en, en…  
Onwards we GO, CO-CREATING NEW EARTH in JOY

in Liefde & Vreugde,
Ariëtte

(P.S.1: dit is een algemene reactie die ik in eerste instantie naar allen stuur die gereageerd hebben om in ieder geval dit stuk alvast te verhelderen. Mocht je dan nog een ‘JA’ voelen dan praat ik graag nader met je.

P.S.2: veel dingen worden tegenwoordig zg. Gratis aangeboden… webinars waar je Gratis aan deel kunt nemen…waarna je naar een zg. ‘funnel’ geleid wordt… een funnel betekent dat je alsnog iets gaat kopen omdat het zó aantrekkelijk gebracht wordt en je al zo ‘lekker gemaakt bent’ in de webinar… ik kies voor klare taal vooraf zodat je niet misleid wordt maar echt kan voelen of mijn ‘straightforwardness’ (direct taalgebruik o.a.) en visie bij jou passen op dit moment… we kunnen alleen de diepte samen in en de hoogtes bereiken als er zo min mogelijk ruis op de lijn zit).

Persoonlijke sessie naar aanleiding van dit schrijven is mogelijk op afspraak.


BLOG: SPIRITUAL MENTORSHIP 1 (25-4-2019)

BLOG: SPIRITUAL MENTORSHIP 3 (03-05-2019)