EVOL-u-eren LOVE-U-EREN

Een aantal gebeurtenissen die me zijn opgevallen – met name de afgelopen week tijdens bijeenkomsten, in sessies maar ook in privé situaties – wil ik heel even in een ander (Kosmisch en Ascentie) Licht zetten… want er IS me toch veel aan de HÁND!!! Blijkbaar...

Voorop gesteld:

We zijn aan het EVOL-u-eren (oftewel, en let nu op wat de eerste 4 letters kunnen… jawel, een switch van 180 graden maken!!... et voilà je krijgt: LOVE-u-ÉREN).

We zijn ons Collectief aan het ont-Wikkelen (=wikkels 'afhalen') en dat gaat ‘voorlopig’ nog wel door ;-) (Thank God-dess for thát by the way!).

Dus:

De energieën blijven zich in frequentie verhogen en daar ondervind je ‘de gevolgen’ van…. Het wordt vaak benoemd: “We gaan collectief zeker weer ergens doorheen (en ik heb er zo’n last van)!” De één pikt bepaalde frequenties en energieën sneller op dan de ander. Dat is inherent aan het al dan niet Hoog Sensitief zijn (wat overigens je KWALITEIT is en waar je SUPERKRACHT in zit!!). Prima. Goed om je van bewust te zijn.

Totdat het als een excuus wordt gebruikt… Het is je toegestaan dat te doen, uiteraard (alles is je toegestaan), maar handig is anders to be honest. Want dat werkt belemmerend.

Het kan echter wel dégelijk helpend zijn enigszins te weten ‘wat er kosmisch energetisch gaande is’ omdat je jezelf er soms enigszins mee gerust kunt stellen. ZEKER als je beseft dat het je NIET TERUGZET in je proces, maar dat je het VÓÓR jou kunt gebruiken.

Wat ik met name afgelopen tijd in bijna alle sessies, cursussen en workshops gemerkt heb is dat meer mensen dan ooit tevoren diep geraakt werden in pijnstukken. Met name op Hartsniveau was het voor menigeen onontkoombaar dat bepaalde diepe wonden getriggerd werden.

Onontkoombaar…

Zo voelde het echt. Doorgaans bepaald niet gemakkelijk voor degenen om wie het ging. Want konden ze voorheen wellicht een tipje van de sluier oplichten en een tikkeltje pijn of emotie doorlaten en voelen, nu werd de sluier HÓP opgeLicht en was Het daar…o zo Voelbaar…in de schijnwerper…

ONONTKOOMBAAR dus.

En dat voelt pijnlijk! Verwarrend. Soms beschamend (niet zozeer voor de overige aanwezigen, maar voor degenen die het overkwam). Zeker als het gebeurt in een groepsbijeenkomst. Het brengt allerlei gedachten en emoties omhoog. Innerlijke veroordelingen. Nog meer pijn, verdriet, frustratie, machteloosheid, boosheid…

Voor menigeen komt dan Automatisch een Onbewuste Oude neiging op om die Pijn, die Emoties weg te willen hebben. Ervan weg te rennen. Of ertegen te strijden. In ieder geval (onbewust!!) in verzet te gaan tegen wat IS op dat moment. Men baalt… Men denkt ‘nog niet ver genoeg gevorderd te zijn’ en dus ‘gestraft’ te worden (echt, er ligt zo vaak een gevoel van SCHULD waarvoor men moet BOETEN onder…).

Verzetten mag, absoluut. De Vrije Wil is er niet voor niets. Maar, wederom, het werkt belemmerend. Houdt je Flow tegen.

Ik vraag klanten wel eens om zich bewust te verzetten tegen een bepaalde fysieke of emotionele pijn (in een veilige setting uiteraard). Het resultaat?: De verkramping neemt toe! De stress, pijn of wat ook wordt groter. Met andere woorden, dat wat je weg wilt hebben gaat juist NIET weg door ermee in gevecht te gaan.

Ik heb het al vaker gezegd en herhaal:

HET LEVEN IS VÓÓR JOU!!!

Oók als jouw mind* daar helemaal NIKS van gelooft (en zich daar ook weer tegen verzet, want ‘die knakker' - i.e. de mind - kan enkel denken in termen van OF-OF, van ‘het is erop of eronder’, van ‘als iets negatief voelt moet het uitgeroeid worden anders ga ik eraan!, etc.’).

(*slash ratio, ego, innerlijke criticus, saboteur, whichever innerlijke beschermer aan het roer van jouw leven staat op dat moment).


Mocht je je erin herkennen dat bepaalde dingen getriggerd zijn of worden en dat je daar veel last van ervaart stel jeZelf dan eerst eens een aantal van de volgende vragen:

- Zou het kunnen dat jij iemand bent die hier is ‘met een reden’, een Missie…? Is dat wat je van binnen voelt?...

- Zou het kunnen dat jij (al dan niet hardop) gewenst hebt (de intentie uitgezet hebt) dat je je LEKKER in je VEL voelt zitten?

- Zou het kunnen dat je wilt dat je je leven vorm geeft zoals precies bij jou past opdat je je minder moe voelt, krachtig, stralend, vreugdevol, je wijsheid weet te uiten, in overvloed leeft, etc. etc.?

Zomaar een paar vragen…

De Rode Draad?: dat je gewenst hebt helemaal jeZelf te Zijn, VRIJ, omdat dat is waar je Hart & Ziel naar verlangen.
WAT DOET HET LEVEN** DAN?: Die helpt je je Ware Zelf te ont-dekken, ont-hullen, ont-Wikkelen. (** slash de Bron, de Creator, God-in, het Universum, vul in wat jou past)

ÉN je WENS wordt (vrijwel) ONMIDDELLIJK beantwoord!

Wánt: JIJ WORDT MEER IN HET LICHT GEZET. Maar dat betekent wel: ÁLLES VAN JOU wordt meer in het Licht gezet.

Want, wil jij jeZELF ZIJN, dan verlang je naar HEEL-ZIJN. Het Universum smult daarvan en steunt dat maar al te graag 


Kijk nou eens naar bovenstaand plaatje (provisorisch in elkaar gezet maar het gaat om het idee):

De Cirkel stelt je ZIEL voor. JOU-ZELF. Je IK BEN.

  • Links is de Cirkel HEEL = ALLES VAN JOU MAG ER niet alleen ZIJN, maar ÍS.

        Jij     

        Bent

        HEEL --> BLISS (Vrede, Stilte, Liefde).

  • De middelste cirkel is nét niet meer één geHEEL: Er is bijv. ANGST voelbaar in deze persoon en deze persoon verzet zich ertegen. Het moet WEG. Dus dat wat ÍN die HEELheid naar boven komt mag er niet zijn en moet verdwijnen…. Resultaat: WEG HEELheid (weg vrede, weg gezondheid, weg Kracht… want tja, simpelweg niet meer HEEL omdat dat 'negatieve' deel er niet mag zijn).
  • En op de laatste cirkel voelt persoon zich helemaal niet meer zichZelf: er mag (inmiddels) heel veel van deze persoon niet (meer) Zijn… persoon kan zich ten einde raad gaan voelen en weet niet meer waar de VREDE te vinden is… Gevolg?: Radeloosheid, frustraties, machteloosheid, slapeloosheid, verslavingen, een (chronisch / diep) ONWEL bevinden, burnout, depressies, etc. Je zult het gevoel kunnen hebben dat vrede, stilte, gezondheid, genezing, HEELHEID etc. niet voor jou weggelegd zijn… en dat jij ‘ÉR’ nooit zult komen…

En dan, als je de DIEPE BODEM bereikt ('Dark Night of the Soul') kan er een INNERLIJKE SCHREEUW in je opkomen: ZO (kan en wil ik het) NIET MEER!!! Er komt een Kracht op. Een VUUR. Het VERLANGEN naar HEELHEID dringt zich meer naar voren dan ooit!

ONONTKOOMBAAR.

Zoals gezegd, het Universum beantwoordt dat verlangen naar Heelheid meteen:

op ALLES van jou schijnt nu het LICHT, opdat je EINDELIJK de KANS krijgt te zien wat er voorheen in het DONKER (rode delen) verstopt zat!!
ZODAT JE (eindelijk) KUNT HEEL-EN!!! Zodat ALLES van jou THUIS kan komen.
IN JOU.

En dat is wat NU gebeurt. Waartoe we als het ware uitgenodigd worden. Alleen ziet je mind dat anders, die geeft er juist de tegenovergestelde betekenis aan (180 graden anders zelfs). Maar dit is gewoonweg de KANS die we collectief krijgen om ons versneld te ont-Wikkelen.

Steeds meer en meer en MEER van jou, mij, ons, komt zo AAN HET LICHT. Weg tapijt waar het zolang onder verstopt zat. Weg maskers. Hallo echtheid, authenticiteit, volheid, vrijheid…

Snap je dat je Never Nooit niet HEEL kunt worden als niet ALLES van jou ertoe doet, gezien mag worden, gehoord wordt…?!!

Ons collectieve EVOLueren leidt tot ‘LOVE-u-ÉREN’
= VAN JOUZELF HOUDEN EER AANDOEN, VAN ÁLLES VAN JOU.  

Die Liefde (Vrede, Rust, Heel-wording) zoeken mensen nog zo vaak buiten zichzelf…

Maar de sleutel ligt IN jou. In jeZelf.

Door alles van en in jou aan het Licht te laten komen. Te laten ZIJN.

De mind denkt het al gauw te snappen, maar dit kan met geen mogelijkheid op dat niveau benaderd of zelfs begrepen, laat staan geHEELd worden. Doch als mensen dit eenmaal letterlijk ERVAREN (en dat hoeft niet veel tijd te kosten maar kan al in een 1e sessie!) en het zich eigen maken gaat er een WERELD voor hen open.

En ik hoor van al die klanten dat ze

a) nooit gedacht hadden dat het zó simpel kon zijn maar dat het dat WÉL is en

b) dat hun Leven tonnen lichter, rijker en vervulder voelt.

En daar, daar doe ik voor wat ik doe. Want dat vervult míj met grote voldoening;

De voldoening van mijn Ziel die Haar Pad loopt en Haar Licht Ongenaakbaar Schijnt…


Een mooie meditatie om naar te luisteren die bedoeld is je te ondersteunen in het Ascentieproces vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=Izdja-xBAPQ&t=461s 


"Wauw wauw wauw! Bedankt voor de bijzondere sessie vandaag en wat een mooi inzicht heb ik mogen ontvangen???? ontzettend dankbaar en deze blog slaat de spijker op z'n kop voor mij"

Daisy van Rixel, september 2020▽♡▽♡▽♡▽♡▽♡▽♡▽♡▽♡

Hieronder een tekst van iemand die de spijker op haar kop timmerde met hetgeen ze schreef wat betreft huidige energieën en wat overeenkomt met wat ik heb zien gebeuren de afgelopen tijd. Het is er simpelweg de tijd voor nu aangeraakt te worden op oud Hartezeer:

“I’m guided today to talk about these next weeks to come.

As I am seeing and feeling it , til we get to the 12/21 , there will be wave after wave of intense powers to take off the debris that’s been attached to “ HEART LOVE”. All aspects therein.

In these next weeks , there will be intricate lessons of self love. There will be situations that we are directed to , that will include the “ pains of heart endurance “.

“How much will we permit to be hurt “

This may have a concept of negative to those who stay in that perception. When in fact it will be just the opposite.

It’s about how fast we recover from the bullets that are slung at our “ HEART LOVE”

I’m talking about where words are spoken, actions taken that seriously “ hurt or injure “ the heart feeling.

We are meant to feel it so deeply, so that we almost reach a space of absolute intolerance rage if you will. To unhinge from that programming, once and for all.

On the physical tangible, heart pain in and around the borders of the heart region.

In order for the soul to have its freedom in the Arc of 2020, this last cog in the wheel of sovereignty, must be repaired, so that the “ true Authentic Heart Mind “ can be accessed for its full potential, leaving the only solution to all dilemma, be healed with compassion and Highest Love intent.

It’s kind of testing how fast we bounce out of the pain, and heal from the trauma of said lesson.

It’s started it’s venture towards humanity, 11/18.

Intensifies up til the 12/12 then a rest period of advanced healing til the 12/21. The release from Hell on Earth.

Critical times of lessons in sovereign state.

Self care, self love, self awareness is paramount.

The pause is where peace lies.

Love to you all as I Am.”

SA’RA / SOPHIA through Paula Simone


L♡V€


november 2019


copyright ©Ariëtte Love ♡ Loeffen, all rights reserved

(regarding all my creations like pictures and writings - sharing is okay as long as it's shared in Truth and Authenticity;

including my name as being the creator/owner and my website www.heartsoulutions.com)