Terug

Montségur Meditatie HET VELD VAN LIEFDE [30 mins]

EQUINOX VIERING TIJDENS MYSTICAL MAGDALENE PILGRIMAGE

De volgende meditatie is opgenomen tijdens de reis 'Mystical Magdalene Pilgrimage' die HeartSoulutions organiseerde in september 2020. Tijdens de Equinox (22-9) gingen we naar Montségur toe. Voordat deze geleide meditatie begint word je, in een korte inleiding, meegenomen in wat hieraan vooraf ging...

Hoe we als groep startten in een Kring, onderaan deze berg, op de plek waar honderden jaren geleden (1244) de 'laatste' Katharen de berg afliepen, wetend dat ze het aardse leven zouden verlaten... doch niet bang voor de dood omdat ze in al hun cellen voelden en in hun Hart Wisten dat het Enige Leven het Eeuwige Leven is...

Zingend liepen zij de brandstapels in... Hun Geloof was geen geloof maar een diep besef, een Wéten, dat het aardse 'slechts' een tijdelijk bestaan is, terwijl De Ziel altijd voortleeft. 

een ervaring:

"Vandaag heb ik de meditatie Het Veld van Liefde gedaan, het was een bijzonder meditatie.

Het voelde of ik er bij aanwezig was, ik kreeg eerst overal tintelingen en een zwaar gevoel vanaf mijn navel in de onder buik, alsof ik in de grond getrokken werd.
Even later kreeg ik het zelfde gevoel ook in mijn hoofd, vanaf mijn derde oog voor en achter (naar boven).
Ik kreeg het erg warm en voelde heel veel LIEFDE !!!!!!! 
Mijn voeten voelde alsof er voetreflex met tintelingen werd toegepast.
Op het laatst was er opeens die muziek, ik werd emotioneel en begon te huilen.
Als ik er aan terug denk springen de tranen in mijn ogen.
Het was heeeeeeel bijzonder"


DE WEG VAN DE LIEFDE

Gezamenlijk stemden we af op De Weg van Liefde die zij leefden, in navolging van Maria Magdalena. Hier was zij aan land gekomen (in Saint Marie de la Mere) - tezamen met vele volgelingen van De Weg - na de Kruisiging van Yeshua (de Aramese, oorspronkelijke, naam van Jezus)... De Magdalena had De Weg in deze regio voorgeleefd en gepredikt. Ze had er mensen gedoopt. En vele volgelingen gekregen. De Katharen waren daar 'de nazaten' van... 

We stemden af op de moed der Katharen. Op hun Kracht. Hun diepe immense Vertrouwen in Het Allerhoogste.

We doorvoelden diep waar zij voor stonden, waar ze tot letterlijk aan de aardse dood Loyaal aan waren...

We stonden stil bij waar we zélf Loyaal aan wensen te zijn... Juist nu. Juist in tijden van chaos, onzekerheid, onderdrukking van datgene waar wij heilig in geloven...
Tot hoever gaan we mee in hetgeen anderen trachten op te dringen?
Welke wet is de Hoogste Wet?
Waar ligt onze WAARlijke Loyaliteit? Gehoorzaamheid 'omdat je anders gevaar zou lopen'? Welk deel van jou loopt dan een risico? Je fysieke lichaam mogelijk...
Wat kozen de Katharen? Waar stierf Yeshua voor? Waar stond Maria Magdalena voor? Was dat niet tonen dat De Liefde altijd voortleeft? Dat het aardse leven 'slechts' een tijdelijk leven is?
Het leven op aarde biedt vele kansen, vele uiteenlopende ervaringen.
De Ziel kan zich hier optimaal ontplooien.
Wat telt is: wat wil joúw Ziel ervaren dit leven?... 
Zijn wij bereid te kiezen voor absolute Trouw aan onze Ziel?
De Weg van Liefde,

De Familielijn of Bloedlijn van De Roos,

Het Pad van Het Hart...

HET VELD VAN LIEFDE

Gezamenlijk creëerden we een immens Veld van Liefde...

Eerst onderaan de berg. We namen eventuele pijn, verdriet, angst, oude - nog ongeheelde wonden uit dit of vorige levens - waar in ons Hart, doorvoelden en lieten het Zijn. Sommigen ervoeren op deze plek juist de diepzinnige, bijna extatische Vreugde en De Lichtheid der Liefde. Voor alles was ruimte in Het Veld van Liefde dat we co-creeërden. 

HARTEN HEELDEN ter plekke in dit VELD...


DE REGENBOOG SLANG VAN LICHT & LIEFDE

In stilte liepen we vervolgens, achter elkaar, als in een Slang naar boven toe. We droegen veelkleurige kleding. De Liefde & Het Licht droegen we in ons Hart vanuit het dal naar de top... 

Een Regenboog Slang van Licht & Liefde slingerde zich zo zwijgend naar boven.

Tijdens de daarop volgende meditatie in het voormalige Katharen Kasteel van Montségur verbonden we weer van Hart tot Hart en van Ziel tot Ziel en dompelden ons onder in het Veld van Liefde.

een ervaring:
"Diepe dankbaarheid voor de meditatie 
opgenomen in de Montsegur.... 
Zuilen van Licht.... iedereen die daar (ooit) aanwezig was.
Iedereen die deze meditatie doet...
Ik zie enorme pilaren van Licht, diep verankerd in de Aarde. 
Niet omver te stoten door vuur, onbegrip of wat dan ook.
Rotsvast verankerd en reikend tot hoog in de Hemel.
En door deze Zuilen heen komt 
Wonderschoon Zuiver Wit Gouden Vloeibaar Levend Licht.
Mijn antwoord op Ariëttes vraag; 'Als Liefde zegeviert, hoe ziet het er dan uit op Aarde? Geef het eens aan in 1 'woord':
'Als een Ark van Licht'.
♡ Eya ashe eya ♡"

LIEFDE IN OVERVLOED

Tijdens de Meditatie (*) maak je contact met de Heilig Vrouwelijke en de Heilig Mannelijke energie. Je stemt af op je Innerlijke Heilige Huwelijk (Divine Union oftewel Hiëros Gamos), op de Gewijde Grond, op de Kosmos...

Je wordt geleid naar en in je Heilige Hart... ervaar de Liefde van AL...de Liefde die je voedt, die alles voedt... Liefde, Licht, Vertrouwen, Wijsheid, Waarheid en Kosmische Kennis.

Een diep verbinden met Magdalena, met Yeshua, met Sa'Ra...

Activatie van je DNA in Stilte...

Laat je leiden... Laat de Liefde leidend Zijn.

een ervaring:
“Toevallig “ vanochtend vroeg deze meditatie weer gevolgd echter nu vanuit huis ipv live op Montsegur . Ook nu voelde het weer zo groots liefdevol , wat mooi dat deze beschikbaar is .
Dank je wel Ariette!

(*de meditatie, die ca. 30 minuten duurt, kun je beluisteren na aanschaf via de knop / button bovenin, maar weet ook dat je lid kunt worden van de Krachtplek waar alle Nederlandstalige meditaties uit de shop in staan plus heel veel meer voor een vaste lage prijs)
P.S.:

Als je luistert naar de meditatie zelf, realiseer je dan dat deze opgenomen is in de buitenlucht (dit Katharen kasteel heeft geen dak, is een ruïne) dus soms hoor je het geluid van de wind een beetje. Ook kwamen er af en toe andere bezoekers terwijl wij de ceremonie deden. Geluiden daarvan hoor je ook soms op de achtergrond. Als je merkt dat dat je enigszins afleidt, gebruik dat dan als bewuste oefening om ook in tijden van afleiding (onrust, chaos) steeds meer terug te keren IN jouw Kern, jouw Hart, jouw Stilte...

Op een gegeven moment geef ik (Ariëtte) aan dat deelnemers van de reis een woord vanuit hun HART mogen uiten als ze dat willen. Een aantal woorden hoor je mogelijk niet omdat de microfoon te ver weg is van diegenen die spreken. Toch heb ik dit stuk er bewust in gelaten. Het is nl. een prachtig en krachtig ritueel om de energie op bepaalde plekken EN in jezelf te verhogen. Neem de gelegenheid te baat om op dat moment je eigen woord(en) het universum in te brengen vanuit jouw Rijke Hart.

Geniet ervan, xx Ariëtte