Uitgangspunten HeartSoulutions

Enkele van mijn uitgangspunten:

• We zijn een Ziel die geïncarneerd is in een lichaam.

• Onze Ziel verlangt ernaar zich volledig te kunnen ontplooiien en tonen.

• Om volledig zichZelf te kunnen worden gaan we door lessen heen.

• Dit doen we tijdens verschillende (re)incarnaties.

• Lessen (uitdagingen, problemen, etc.) zijn dus nooit een straf, maar eigenlijk hulpmiddelen op weg naar Zijn als (ons)Zelf.

• Alles bestaat uit energie.

• Het leven is multidimensionaal. Er is (veel) meer dan het fysieke oog kan zien, dan onze tastzin kan voelen, etc. Dit betekent dat ook wij multidimensionaal zijn.

• We zijn een deel van de Bron / God-in / de Kosmos - of hoe je het ook noemen wilt - en onze Ziel verlangt er weer naar daarmee samen te smelten, naar die perfectie. Dit (onbewuste) verlangen maakt dat we een honger naar groei kunnen ervaren.

Je hoeft hier uiteraard niet hetzelfde over te denken. Maar als jouw visie te sterk hiervan afwijkt kan het lastiger zijn mijn meditaties en manier van begeleiden te volgen, laat staan je erin mee te laten voeren. Mocht je hier nog nooit bij stilgestaan hebben, maar wel open staan voor wat ik deel (omdat je daar nou eenmaal mee te maken krijgt tijdens de meditaties) dan is dat uiteraard helemaal prima.

Nog een heel belangrijk uitgangspunt van mij is dat ieder zélf verantwoordelijkheid draagt voor haar lessen en leven.

Respect jegens elkaar vind ik belangrijk. Het in acht nemen van grenzen. Geef bijvoorbeeld niet zomaar ongevraagd advies, maar geef het pas als iemand er specifiek om vraagt óf check even of het toegestaan is.