Maria Magdalena

je hoort Haar naam steeds vaker opduiken...

in mijn kinderjaren, tijdens mijn RK-opvoeding, werd Zij door de kerk(gangers) vooral geassocieerd met 'het verdorvene':

Ze stond bekend als de prostituee, er werd met minachting over Haar geschreven en gesproken, maar gelukkig was daar Jezus die Haar redde van de ondergang...

(Het heeft overigens nooit met mij geresoneerd, het beeld wat van Haar werd neergezet).

Inderdaad, gelukkig was Jezus, ofwel Yeshua, daar.

Met Haar.

Haar Lichtbroeder.

Haar geliefde.

Haar Zielspartner.

Naast Haar.

Hij zag Haar zoals ze was:

Zijn gelijke...

Beiden stonden (en staan) zij voor de terugkeer van Onvoorwaardelijke Liefde op Aarde.

Avatars met deze Missie.

Haar naam is onlosmakelijk verbonden met die van Hem.

Ze zijn onlosmakelijk verbonden.

Het oorspronkelijke Divine Union within belichaamd door Hem én door Haar.

Ze was zijn belangrijkste Apostel.

Dat is weggelaten uit de Bijbel. Maar in de Nag Hammadi geschriften komt naar voren hoe belangrijk Haar rol was. IS!!!

Die NH-geschriften moesten eeuwenlang verborgen blijven.... de wereld was niet klaar voor deze info. Maar nu zijn we er wél klaar voor om de Waarheid te horen én te omarmen. Om die zelf te gaan belichamen, te eren en te leven...

Maria Magdalena.

Een vrouw naar mijn Hart.

Een vrouw vol Moed.

Een vrouw met een Missie.

Ik buig voor Haar.

Heel erg diep.

Ik ben dankbaar voor al diegenen die Haar (energie) verwelkomen in hun Hart.

Met name in Katharenland (zuid-Frankrijk) maar ook in Engeland en Schotland heeft zij zulk prachtig werk verricht in het kader van LIEFDE...

Dat is haar 'religie'.

En dat is ook de mijne.

 

©Ariëtte

22-12-2018

DELEN? Graag

1e weekend van februari 2019, zie evenement ook op Facebook:

Magdalena Kristal LICHT CODES