Terug

KORTING: 4x Sacred Christ-ALL Light Temples


HeartSoulutions opent de Tempeldeuren in EVA

 ☥ Sacred Crystal (Christ-ALL) Temple of Light Circles

De ENIGE Kristal Licht Codes bijeenkomsten dit seizoen in Venray!

korting als je ALLE 4 komende keren deelneemt

vanaf 6 maart 2020 (nog maar 1 plek!!)

 

1 kaarsje verlicht al veel... Breng vele vlammetjes samen en er ontstaat een Krachtig Veld van Licht… 
Licht dat door alles heen schijnt en geen ruimte laat voor duister wat lange tijd geheerst heeft…

VAN CRISIS...

Gedurende vele eeuwen zijn we vergeten wat onze Ware Aard is en van onze Kern afgedwaald.  

Degenen die grootgebracht zijn in de christelijke cultuur is verteld dat we om te bidden tot ‘Onze Vader’ naar een kerk moesten gaan. Dat we een intermediair (priester) nodig hadden die ‘de taal van God’ wel verstond en ons kon voorschrijven hoe wij ons hadden te gedragen en zelfs hoe we hoorden te denken.  

Ons is geleerd dat er geen ‘Onze Moeder’ is. Dat ‘de Moeder’ die er wel is eeuwig maagd is gebleven en kwaliteiten heeft die geen enkel ander mens van vlees en bloed zou kunnen evenaren.

Er staat geschreven dat er een ‘enig geboren zoon van God is’. Dat God mannelijk is.

De Bijbel vertelt dat ‘de vrouw’, in de persoon van Eva, de wereld in het verderf gestort heeft en ervoor gezorgd heeft dat we met z’n allen uit het Paradijs gestoten zijn…

Ons is voorgehouden dat we in wezen zondig zijn en behoren te boeten voor onze schulden. Dat dat de manier is om in de voetsporen van een Verlichte Meester als Jezus te stappen…overigens voor altijd in Zijn schaduw lopend….

Ons is voorgehouden dat VerLichting slechts weggelegd is voor een enkeling…

Ons is verteld dat slechts de ratio telt en zegeviert; dat gevoelens en emoties kwetsbaar maken, duiden op zwakte. Ons is geleerd om te streven naar meer meer meer, beter beter beter, ten koste van anderen… ten koste van onszélf…

Ons is geleerd dat kinderen onwetend zijn en maar te luisteren en zich in te voegen hebben.

Ons is voorgehouden dat wonderen niet bestaan en ook dat ‘wie geboren is voor een dubbeltje nooit een kwartje kan worden’…

Wij zijn zoveel gaan geloven wat van ons voorgehouden en voorgekauwd is… Het meeste hiervan werd nooit aan de kaak gesteld, blindelings opgevolgd. Want ‘de geleerden’, de ‘regering’, de ‘priesters’, de ‘kranten’, de ‘leerkrachten’, de ‘dokters’ zouden het wel weten; zij hadden er tenslotte voor geleerd…

Hiërarchie, het patriarchaat is leidend geweest. Het ergens niet mee eens zijn betekende automatisch ‘een grote mond hebben’ die ‘gesnoerd’ moest worden; met harde hand, verbanning, de brandstapel, opsluiting of hoe dan ook… nu of in de afgelopen eeuwen.

Kortom: ons is geleerd dat we maar te doen hebben wat ons verteld wordt… Dat je ófwel macht bezit, ófwel onmachtig bent…

Maar kijk eens om je heen hoe het ervoor staat met de wereld…:  

Op de rand van de afgrond.

Hoeveel teneergeslagen lege blikken neem je waar, hoeveel gesloten harten kom je tegen, hoeveel teleurstelling, hoeveel gevoelens van falen in jezelf, hoeveel frustratie, pijn, eenzaamheid…

Ben jij hier op Aarde gekomen om je machteloos te voelen en willoos toe te kijken? Om jezelf klein te maken, afhankelijk van andere machten, van hun nukken en grillen…? Ben je gekomen om jouw intelligentie en intuïtie aan de kant te schuiven omdat anderen wel béter zouden weten wat goed voor joú is?

Óf voel je dat het niet klopt zoals het er nu aan toe gaat…en dat je een bijdrage wilt leveren aan De Grote Ommekeer.  

Want daarvoor is de tijd aangebroken. 

In zekere zin is dit een terugkeer naar weleer (*), maar dan in een Nieuw Jasje, namelijk die van de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Gouden Tijd.

Voel jij een innerlijke behoefte, een Schreeuw "NEE, ZÓ NIET", een diepe Wens te verWezenlijken wat jouw ZIEL VERLANGT?


NAAR BELOFTE...

Wat nou als het meeste van wat jou geleerd is eigenlijk precies andersom is…? 180 graden omgedraaid wel te verstaan…
En dat, om het tij te keren, het nodig is je dat wérkelijk te REAL-is-EREN, diep van binnen en het terug te draaien in de juiste beKRACHTigende richting?...
Wat nou als het tijd is dat je in niemands schaduw meer loopt, zelfs niet in die van de Grote Meesters, maar dat je volledig in het KristalLicht stapt en jouw Unieke Pad op EigenWijze loopt?
In Christ-ALL BewustZijn.  

Wat nou als je de Toorts oppakt die je aangereikt wordt, deze aansteekt en als een ware pionier Licht schijnt op andere wegen… wegen die nu begaan dienen te worden, nieuwe paden, nieuwe manieren showend…, niet belerend maar als ‘walking the talk voorbeeld’, opdat anderen Hun Weg vervolgens gemakkelijker kunnen vinden én durven lopen.

‘Leading The Way & Walking each other hOMe’ is wat we te doen hebben. 

Het is de hoogste tijd dat we massaal onze innerlijke Kracht gaan ervaren en inzetten.  

Het is de hoogste tijd dat we massaal onze aangeboren Wijsheid en Heiligheid - die we allen in ons hebben en die we in Wezen allen Zíjn - gaan her-inneren en ‘toe-eigenen’… dat we dat belichamen.

Het is de hoogste tijd dat we Thuis-komen in onszelf. GeHEELd. HEEL. Dat we alle delen en lagen van onszelf leren kennen en respecteren; niet alleen de ‘mind’ maar juist ook onze emoties en ons Lichaam… belangrijke en behulpzame richtingwijzers op ons Pad! (Als je ze eenmaal hebt leren lezen en verstaan en ze EERT… )

Het is de hoogste tijd dat we het belang van de Vrouwelijke Energie en van De Godin terugbrengen. Dat we contact terugkrijgen met de aarde; (niet voor niets door ‘sjamanen, heksen, druïden en andere wijzen’ door alle tijden heen aangeduid als Moeder Aarde, omdat Ze ons voorziet in alles wat we nodig hebben).  

Het is de hoogste tijd dat we ons herinneren dat iedere Ziel incarneert met een Missie. Een Heilig Doel. Het is de hoogste tijd dat Ze geeërd wordt.

Het is de hoogste tijd dat we ons herinneren dat iedere Ziel veel Wijsheid in zich heeft, ongeacht leeftijd. Dat we bereid zijn te leren van elkaar. Ongeacht sekse, culturele achtergrond of scholing…

Dat we onze EIGEN intermediair worden tussen ‘het Goddelijke’, Spirit, en ‘het wereldse’.

Het is de hoogste tijd dat we de Vrouwelijke en de Mannelijke energie innerlijk in balans brengen; zowel in vrouwen als in mannen.

Het is ongelofelijk belangrijk dat we terugkeren in ons Hart en dát onze leidraad laten zijn. Dat we niets meer klakkeloos aannemen maar de volle verantwoordelijkheid op ons nemen voor ons eigen leven. Dat we invulling geven aan ons Leven die recht doet aan onze Missie.


Het is de Hoogste Tijd ons collectief te herinneren dat LIEFDE ons bestaansrecht is,

dat de hele Kosmos bestaat uit én dankzij OVERVLOED,

dat WONDEREN eigenlijk heel normaal zijn

én

dat we MATELOOS KRACHTIG zijn…

Licht is altijd sterker dan donker…

remember…

Steek maar eens 1 klein kaarsje aan in een pikdonkere ruimte…

dat ene kleine vlammetje maakt al een immens verschil….

Wat zou er dan gebeuren als je meer en meer kaarsjes aansteekt in diezelfde ruimte…?

Het is de Hoogste Tijd dat we er massaal weer van doordrongen raken dat Licht altíjd overwint… dat we ons innerlijke vuur aanwakkeren tot er een Immens Veld van Licht ontstaat waarin voor duister simpelweg geen plek is.
En zo, zonder wat dan ook te bevechten of bestrijden, maar gewoon door Puur onsZELF te Zijn, creëren wij de Nieuwe Aarde, de Nieuwe REAL-i-tijd, die échter is dan ‘the Matrix’ waar de meesten nu nog in vastzitten.


ONZE GELOFTE...

We hebben een Gewijde Taak op ons genomen door als LichtZiel te incarneren in deze tijd op aarde.

Door met een groep gelijkgestemden samen te komen voegen we vele vlammetjes samen tot een Groot Vuur. Wegbrandend wat oud en beperkend en onwaar is. Stel je voor hoeveel kracht daarvan uit zal gaan!

Are You READY?

In centrum EVA creëren we een energetische Tempel van Kristal Licht. Een veilige ruimte van Licht & Liefde waarin jij JIJ kunt Zijn. Je Ziel draagt mogelijk herinneringen vanuit tijden der grote beschavingen als Lemurië, het (pré-corrupte) Atlantis, het oude Egypte, Shamballah, aan de leer en leefwijze der Katharen of de Essenen…. aan de Mystery Schools...Geheime Leer...


Wat geheim was (en destijds moest blijven) dient NU aan het Licht te komen en herINNERd te worden...!

Mensen die al eerder deelgenomen hebben aan één van de Kristal Licht bijeenkomsten of sessies, hebben al kunnen ervaren hoe allesdoordringend deze frequenties zijn. Hoe bekrachtigend en ondersteunend ze zijn in je Ontwakingsproces, op je Pad van Zelf-REAL-isatie. De Kristal Licht Codes werken zó liefdevol en tegelijkertijd diep transformerend... 

In deze reeks van bijeenkomsten zal dat nóg voelbaarder worden en zal de impact nog groter worden. Het maakt niet uit of je al eerder deelgenomen hebt aan een bijeenkomst of nieuw bent. DEZE bijeenkomsten zijn anders dan wat je tot nog toe meegemaakt hebt. Laat je innerlijke JA je Gids zijn in deze (ongeacht of je ratio het kan verklaren...) 

De 'Tempel cirkels' nodigen uit tot innerlijk onderzoek en zelfreflectie én dragen er tevens toe bij dat we onze trilling substantieel en blijvend verhogen.


Er zullen 8 bijeenkomsten zijn; 2 hiervan zijn reeds geweest.

De 8 nét anders bekeken wordt het teken van Oneindigheid:

Oneindig = wat je in Werkelijkheid bent.

h e r I N N E R  je...

8 of ♾staat tevens voor OVERVLOED. De Overvloed waar we Collectief op af mogen (moeten?) gaan stemmen om in Overvloed te leven en de Hemel op Aarde te ervaren.

h e r I N N E R  je...

 ☥ ♡ De Hemel op Aarde = De Nieuwe Aarde ♡ ☥

Verandert jouw vibratie, jouw overtuigingen en wereldbeeld dan trilt je omgeving daar automatisch op mee…

en daarmee verandert dus de wereld.

Verander de wereld begin bij jeZELF.


Je kunt aan losse bijeenkomsten deelnemen ÓF je – tegen flinke korting – in één keer aanmelden voor alle 8 de bijeenkomsten zodat je optimaal profiteert van deze vernieuwende vibraties (die lostrillen wat was waardoor er vanZelf ruimte ontstaat voor wat Waar is)!


vrijdagavonden

19.00 deur open

AANVANG om 19.30 uur (deur sluit dan, dus kom op tijd) tot ongeveer 22.00 (maar het kan uitlopen of een enkele keer wat eerder afgelopen zijn; we’ll just go with the Holy Flow)

na 4 eerdere bijeenkomsten (op 1 na allemaal uitverkocht) zijn dit de resterende data:

* 6 maart 2020 (NOG  2  PLEKJES - klik HIER voor aanmelding losse bijeenkomst, maar voor ALLE 4 keren vanaf nu, klik je op het winkelwagen-symbool bovenaan deze pagina)

* 3 April 2020 (NOG  'n paar  PLEKJES - klik HIER voor aanmelding losse bijeenkomst)

* 15 Mei 2020 (NOG  'n paar  PLEKJES - klik HIER voor aanmelding losse bijeenkomst)

* 19 juni 2020 (Zomerzonnewende) (NOG  'n paar  PLEKJES - klik HIER voor aanmelding losse bijeenkomst)



INVESTERING in jeZELF:

Deelname aan een losse avond kost gewoonlijk €44,- (kijk in de SHOP of op bovenvermelde links achter de data om je daarvoor aan te melden; deze betaallink is alleen voor degenen die aan alle 8 avonden wensen deel te nemen).

Inclusief opnames van de meditaties als je een account aan hebt gemaakt!


WAT KAN JE VERWACHTEN:
  • je frequenties verhogen aanzienlijk!
  • leven vanuit je Hart naar jouw Zielsbestemming.
  • je energie centra in balans brengen en inhoudelijke informatie hierover (onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek).
  • vele geleide diepgaande meditaties.
  • PLUS: per bijeenkomst krijg je GRATIS toegang tot de opnames van de meditaties zodat je tussen de bijeenkomsten moeiteloos in kunt blijven tunen op de frequenties.
  • uitleg over huidig tijdperk, het belang van Bewuste Bijeenkomsten (en wat deze bijdragen aan de transformatie van het Collectieve Veld).
  • leer hoe je je Toekomst in het NU kunt creëren (voor een Leven in Overvloed, Ease and Grace).
Ik voel het innerlijke vuur oplaaien als ik afstem op wat er mag gebeuren tijdens deze avonden… ♡  
VLAM en STRAAL MEE als jij de JA daartoe voelt!!

ADRES:

Eva Vrouwencentrum (zeker ook toegankelijk voor mannen!)

Dr. Poelstraat 8 (oftewel ) in Venray

Meld je even bij binnenkomst zodat je als aanwezig aangemerkt kunt worden. Betaal je op de avond zelf doe dit dan meteen bij binnenkomst.

Er zijn stoelen om op te zitten.

Er is drinken.


MEENEMEN indien gewenst:

warme sokken / sloffen

dekentje

matje (bij voldoende plek en behoefte kan je liggen)

en/of meditatiekussen

gezuiverde kristallen, (Levend) Water (leeg potje) of andere ‘attributen’ die je op het altaar in het centrum van de cirkel wilt leggen om op te laden in de energie.

een gezonde dosis openheid en nieuwsgierigheid om nog VEEL MEER van jeZELF en de CREATIE te ontdekken... ☆。*  


(▽): alléén geldig bij vooruitbetaling = niet onderhandelbaar.