Seksualiteit is Heilig


SEKSUALITEIT = HEILIG

Een vrouwenlichaam is Haar Heilige Tempel. Alleen van Haar! 
ZIJ is de ‘wettige eigenaar’. En NIEMAND anders.

(Dit artikel is van mei 2019 maar nog steeds actueel dus ik publiceer het nu hier).

Ook mij is het bericht ter ore gekomen van de Anti Abortus wet in twee staten in Amerika. Ik heb ook de beweringen gelezen van vele (altijd Teveel) van deze Witte (=blanke) mannen…

Wááát???!!!

Is dit écht wat gezegd wordt anno 2019? Een deel van mij kan het niet geloven. Een ander deel ziet dat dit inderdaad de staat van bewustzijn is waar een bepaald deel van het Collectief nog in zit… En waar ze nog naar HANDELEN ook kennelijk!?!?!?!

O Mijn God-IN!!!

Het is niet zozeer dat ik vóór abortus ben.  

Het is jammer dat er een organisatie is die tegen abortus is die de term ProLife al heeft toegeëigend, anders zou ik die term geadopteerd hebben. Ik ben vóór Het Leven. Maar dat kan je op velerlei wijzen uitleggen.

Ik heb er al op jonge leeftijd veel bij stil gestaan. Op haar 15e (en ik was net zo jong) raakte een nichtje van me zwanger. Ik vroeg me af wat ik gedaan zou hebben als ik in haar schoenen had gestaan… de baby houden of ‘laten weghalen’… ik was dankbaar dat ik niet in haar schoenen stond!

Toen werd ik zwanger op mijn 22e. Ik kan niet beweren dat het ‘een ongelukje’ was, want ik geloof (weet) oprecht dat niks in het leven voor niks is. Maar laat ik dan zeggen dat het niet gepland was door mij persoonlijk, noch door het vriendje die ik destijds had. Ook al wees de zwangerschapstest het niet meteen uit, ík wist het wel meteen. Vanaf het allereerste begin had ik contact met het zieltje en voelde ik me moeder en ik wilde haar beschermen… Ze is echter nooit geïncarneerd en geboren… ik had en heb het gevoel dat ze - als ziel - simpelweg met me in contact moest komen om vervolgens ‘vanaf de andere zijde’ met me in contact te blijven en me te steunen (tot op de dag van vandaag; ze schrijft als het ware mee nu).

Begrijp me niet verkeerd in dit schrijven alsjeblieft. Bij een onderwerp als dit kunnen de emoties zo hoog oplopen dat miscommunicatie als het ware in een klein hoekje zit. Ik ben absoluut niet tegen vrouwen die besloten hebben abortus te plegen! Ik stond niet in jouw schoenen. Ik voel compassie. Heel veel compassie <3

Waar ik VÓÓR ben is het RECHT van een VROUW om zélf te beslissen wat het beste is voor HAAR. Het recht om haar eigen innerlijke Leiding te volgen, zonder daarin beperkt te worden door wetten die haar opgelegd worden door (conservatieve witte!!!) mannen die, toen ze dit soort regels bedachten, dat NIET deden met het oog op HAAR Wel-Zijn.

Hun wet heeft enkel van doen met het uitoefenen van en opleggen van hun zogenaamde (!) macht (die ze in Essentie!!! niét hebben) op andere mensen; op meisjes, op vrouwen.

Met hun beperkte inperkende overtuigingen hersenspoelen ze hun eigen kinderen; hun eigen jonge dochters, hun eigen jonge zoons…

Hoe in God-innen-snaam kunnen zij ooit opgroeien op een GEZONDE manier?... Hoe kunnen zij ooit leren Zien dat SEKSUALITEIT Heilig is. Hoe kunnen zij ooit leren seksualiteit en ‘de ander’ van daaruit te benaderen?

En op DIT punt gekomen ontwaken mijn Innerlijke KALI en SEKHMET!
Een luide Schreeuw van binnen;
NOOIT MEER, schreeuwt Ze uit!!!

Die woede, die furie gebruik ik niet om deze zielige onwetende, in ESSENTIE werkelijk machteLOZE en bange mannetjes te bevechten.

Ik ken hen niet.

Ik heb er geen zicht op waar hun ideeën vandaan komen. Wat er met hén gebeurd is dat hen zo ZWAK gemaakt heeft dat ze denken dat ze dit nodig hebben om zich weer (schijnbaar!) ‘machtig’ te voelen…. Ik heb geen idee en het is niet aan mij hen te veroordelen. De ideeen wel. Hen niet. Het is namelijk niet waarvoor ik Hier ben.

Maar wat ik wél doe is deze krachtige energie (wat gelinkt is aan die woede, die innerlijke roar!!!) gebruiken om

‘MIJN WAARHEID',

‘MIJN WIJSHEID',

'MIJN INZICHTEN'

te delen.

Ik zet mijn Mond,

en mijn Keel open

evenals mijn Hart

en laat eruit wat er nu uit wil!

WROAAAAAA!!!!!!!

Aan hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien:

Deze wet heeft GEEN ENKELE LINK met Christus!!!

Mochten deze mannen zich baseren op het Christendom om dit te rechtvaardigen, dan kan ik slechts concluderen dat ze vastzitten in ChristenDOMheid.

Ze hebben kennelijk geen benul…

Yeshua / Jezus Christus (*) en Zijn leringen gingen enkel en alleen over LIEFDE.

Hij en Zijn Geliefde, de Magdalena, kénden de HEILIGHEID van SEKSUALITEIT. Ze waren op de hoogte van de Heiligheid van die Goddelijke EENWORDING.

Zij wisten dat Waarlijke Goddelijke Samensmelting met een ‘ander’ alleen kon vanuit Radicale ZelfLiefde als basis;

vanuit een zeer intieme connectie met ‘Je’Zelf met God-IN én… vanuit de bereidheid om Volledig Aanwezig te ZIJN, poedelnaakt, en om de ‘ander’ daar te ont-moeten, in een open en kwetsbare ruimte…

VAN HART TOT HART

BUIK TEGEN BUIK

en

alléén

na

IN-genodigd

te

Zijn…

Alleen dan, als de Tempeldeuren van het HEILIGSTE DER HEILIGE geopend zijn om te ontvangen en verwelkomen.

Alleen dan eren we GOD-IN en ‘Haar/Zijn Wet’.

Dát is wat gepredikt zou moeten worden in kerken, zoals dat ook geleerd werd in de Tempels van Licht in tijden van weleer...in de Verre Oudheid, toen we nog in verbinding stonden met Waarheid, met GOD-IN, met onze eigen lichamen.

Toen AL het LEVEN nog gezien en behandeld werd met respect, als zijnde HEILIG en GEWIJD.

Toen de Moeder nog Heilig was.

Toen een Vrouwenlichaam nog geëerd werd als zijnde de Tempel waar Ware Liefde (die van GOD-IN) ont-moet, beLEEFd, kon worden…

Ik vecht, ik bid, ik wens VÓOR de terugkeer hiervan.

Hiér strijd ik VOOR

onze collectieve herINNERing van onze Heiligheid

onze intieme relatie met GOD-IN

het belang van het EREN van ons Lichaam, evenals dat van ‘de ander’

de Weten-schap / het WETEN dat SEKSUALITEIT HEILIG is en als zodanig benaderd dient te worden.

En dan:

ZULLEN ALLE CONCEPTIES WEER ALS ONBEVLEKTE ONTVANGENISSEN ZIJN!!!

Er rust dan immers GEEN smet meer op.

Nooit.

(en m.i. zijn abortussen dan dus overbodig…)

We zúllen uitstijgen boven dit soort bekrompenheid.

We zúllen Stijgen!!!

Ik klink op de Liefde.

Op WARE LIEFDE.

Mogen ALLE Harten zich openen voor WARE LIEFDE, voor de LIEFDE die Yeshua Christus en zijn Geliefde predikten en leefden én voort willen laten leve

(dit gebed zend ik uit met name naar diegenen wiens hart nog zo gesloten is dat ze in het Duister dwalen…:

moge ook jij afgestemd raken op GOD-IN en op Waarheid, amen).

(originele foto door de getalenteerde fotograaf Anya van Lit, zo’n 25 jaar geleden gemaakt. wat ik mooi vind aan deze beeltenis is dat het lijkt of mijn hand de jongere ik, mijn lijf, vasthoud en beschermt… iets dat ik in dit leven ook werkelijk onder de knie heb moeten leren krijgen… en dat terwijl de jongere ik hoopvol en verwachtingsvol in het Licht kijkt… klaar om op te STIJGEN en VRIJ te VLIEGEN).

(*mind you, Hij is niet de enige die het Christus BewustZijn bereikt heeft, dus in die zin niet DÉ Christus)


copyright ©Ariëtte Love ♡ Loeffen, all rights reserved

(regarding all my creations like pictures and writings - sharing is okay as long as it's shared in Truth and Authenticity;


including my name as being the creator/owner and my website www.heartsoulutions.com)